Dokumenty ke stažení:

Výroční zprávy:Rozvojové plány:

Výkaz zisku a ztrát, rozvaha - bilance

  • Výkaz zisku a ztrát 2017 Rozvaha 2017 Příloha
  • Výkaz zisku a ztrát 2018 Rozvaha 2018 Příloha
  • Výkaz zisku a ztrát 2019 Rozvaha 2019 Příloha
  • Výkaz zisku a ztrát 2020 Rozvaha 2020 Příloha
  • Rozvaha 2021
  • Výkaz zisku a ztrát 2022 Rozvaha 2022 Příloha